Restauratie

Klik op de knop rechts voor enkele voorbeelden van onze restauraties    >>

Onderhoud & Restauratie

Zoals bekend heeft elk pijporgel zijn onderhoud nodig. Bij de gewoonlijke jaarlijkse stembeurt van een orgel wordt normaal klein onderhoud gepleegd om kleine ongemakken te verhelpen.
Na verloop van vele jaren zal echter door slijtage of invloeden van buiten af het functioneren van het instrument niet meer optimaal zijn. Al naar gelang de problemen van het orgel moet er nu klein of groot onderhoud gepleegd worden.

Is dit ook niet meer toereikend dan is een meer rigoureuze aanpak nodig. Een gedeeltelijke of een complete restauratie is dan noodzakelijk.

Onze uitgangspunten

Onze werkmethode is nooit onnodig “historiserend” van aard. Een combinatie van de historische betekenis en de huidige inzichten in techniek, artisticiteit en vooral het gebruik van het instrument vormen steeds onze uitgangspunten. Veranderingen of verbeteringen worden dan ook steeds aan deze punten getoetst.

Deze manier van werken staat ook geheel in de traditie van de orgelbouw zoals deze al enkele eeuwen wordt uitgeoefend.

 

Ons specialisme

Ons bedrijf heeft als specialisme de complete restauratie van pijporgels met een pneumatische of electro-pneumatische tractuur. In het recente verleden werd een orgel met deze soort tractuur door veel orgel-deskundigen niet op zijn juiste waarde geschat. Gelukkig is, in het algemeen, ook in deze groep het besef doorgedrongen dat deze belangrijke categorie instrumenten het grootste deel vormt van het Nederlandse orgelbestand. Ook de culturele waarde van deze pijporgels wordt nu vrijwel algemeen erkend.
Veel orgelbedrijven missen echter de juiste kennis voor aanpakken van dit type pijporgels omdat ze zich volledig hebben toegelegd op de mechanische tractuur. Door onze jarenlange ervaring met pneumatische en electro-pneumatische tracturen hebben wij hierin een grote expertise opgebouwd.

Pneumatische & electro-pneumatische tractuur

Bij pijporgels met een geheel pneumatische tractuur is het grote probleem de toenemende onbetrouwbaarheid en de oplopende traagheid. Als bij een restauratie de oorspronkelijke tractuur weer wordt hersteld blijken deze euvels vaak niet, of niet afdoende, verholpen te zijn. Oorzaak ligt in de vaak zeer complexe en kwetsbare pneumatische overbrenging van toets tot aan de lade. Via een lang stelsel van klepjes, buisjes membranen en kegels wordt uiteindelijk het klepje onder de pijp geopend.

      

Wijzigen van de tactuur?

Wij kunnen in dit geval een zeer grote verbetering bieden voor de betrouwbaarheid van het mechaniek. Bij deze ingreep wordt ook de reactiesnelheid vele malen beter. Wij wijzigen hiervoor alleen het voor de problemen zorgende deel van het mechaniek. De pneumatiek tussen het klavier en de lade vervangen wij door een electrische tractuur. Bij de lade wordt het laatste deel pneumatiek gehandhaafd maar deze wordt nu bediend door een elektrisch bediende wipmagneet. We spreken nu van een electro-pneumatische tractuur. Deze tractuur heeft zich in de afgelopen eeuw als uitermate betrouwbaar bewezen. In b.v. de Angelsaksische landen wordt, ook heden ten dage, een groot deel van de nieuwe pijporgels met zo’n soort tractuur uitgerust.

dikke bos oude kabels in orgel

Wij hebben in de loop der tijd veel goede pijporgels weer nieuw leven mogen ingeblazen door de verandering van de bestaande pneumatische in een vernieuwde electro-pneumatische tractuur.
Dikke bossen bedrading van speeltafel naar orgelkamer, zoals op de foto, zijn niet meer nodig want de overbrenging gaat tegenwoordig digitaal. Hierdoor kan ook de speeltafel op elke gewenste plek in de kerk worden geplaatst.