2015 – CASTRICUM

Davidorgel in de St. PANCRATIUS te CASTRICUM – 2013 / 2015

Het orgel werd gebouwd door Vermeulen in 1953 voor de St. Antonius van Padua te Eindhoven-Fellenoord. Het instrument telde 25 registers en de tractuur was electro-pneumatisch uitgevoerd. De naam ‘David-orgel’ dankt dit orgel aan de figuur van David met harp die midden in het pijpenfront is geplaatst.

In 1972 is het instrument overgeplaatst naar de Pancratiuskerk te Castricum. Hubert Schreurs uit Amsterdam voerde dit werk uit. Het orgel is toen uitgebreid met 4 registers die kwamen uit de voormalige kerk ’de Zaaier’ te Amsterdam. Op 26 november 1972 werd dit overgeplaatste orgel in de Pancratiuskerk in gebruik genomen.

In 1987 is de Vox Caelestis op het zwelwerk bijgeplaatst. In de jaren 90 zijn de Violon 8′, de Fluit Harmoniek en een Cymbel toegevoegd. In 2000 heeft de fa. S. de Wit & Zn. het orgel nog verder uitgebreid met een Violon 16′ en een Terts op het hoofdwerk.

2013: VERNIEUWING SPEELTAFEL EN UITBREIDING

In 2013 is het complete binnenwerk van de speeltafel door Fa. S.de Wit & Zn. vervangen. Het oude electrische systeem was volledig versleten. De nieuw geplaatste moderne digitale techniek bedient nu alle functies. Tevens zijn wat nieuwe mogelijkheden zijn toegevoegd. Deze nieuw toegepaste digitale techniek heeft zich bewezen als zeer degelijk en uiterst betrouwbaar.

De bestaande speeltafel is gehandhaafd. Ook de beide manualen en het pedaalklavier zijn weer gebruikt. Bij de nieuwe opzet is gekozen voor toevoegen van een uitgebreid Setzer-systeem met enkele honderden geheugens. Nu kunnen simpel verschillende registraties worden opgeslagen en daarna weer snel worden opgeroepen. Vooral bij concerten is dit een welkome aanvulling in het gebruikersgemak.

Qua dispositie is nog een Quint 10 2/3′ toegevoegd in het pedaal. Verder werden nog extra super- en sub-koppels toegevoegd. Ook dankzij de zeer goede akoestiek in de kerk zijn deze nieuwe koppels een prachtige aanvulling. In het volle werk heeft het instrument hierdoor duidelijk veel aan zeggingskracht gewonnen. Als extra is de plaatsing van een tremulant voor Manuaal I voorbereid in de speeltafel.

Een MIDI-IN en MIDI-OUT aansluiting is ook nieuw geplaatst aan de zijkant van de speeltafel. Hiermee kan het orgel nu ook op een computer of sequencer worden aangesloten. Zo is het orgel weer perfect bruikbaar en ook helemaal klaar voor de toekomst.

Op 15 juni 2019 gaf  de bekende organist Gert van Hoef een concert op dit fraaie orgel. Hieronder een deel daarvan zoals dit op YouTube is te vinden.

VRIJWILLIGERS

Enkele vrijwilligers van de kerk hebben zelf alle circa 2.200 membranen ( zoals de 3 op de afbeelding hieronder ) van het orgel vernieuwd. Dit is een zeer tijdrovend karwei geweest. Met grote zorg en precisie is dit door de eigen mensen van de kerk uitgevoerd.

 

CONCERTEN

Op 5 juli 2013 is het eerste concert op het vernieuwde orgel gegeven. Organist Dirk Out heeft hierbij de uitgebreide mogelijkheden van het orgel in al zijn facetten laten horen. Op 7 juli 2013 is het instrument in een feestelijke kerkdienst ingewijd. Het orgel wordt weer volledig benut in de kerkdiensten en vanaf de ingebruikname worden ook mooie concerten gegeven op dit fraaie instrument.

 

2015: NIEUW TONGWERK OP ZWELWERK

Eind 2015 hebben wij de weinig bruikbare Cimbel II van het Zwelwerk vervangen door een fraaie Echo Trompet 8′. Tevens is de opstelling van de Sesquialter van het zwelwerk zodanig aangepast dat deze nu veel duidelijker in de kerkruimte doorkomt.

DE DISPOSITIE VANAF 2015:

 

PEDAAL MANUAAL I
MANUAAL II
  1 – Contrabas 16’ 15 – Violon             * * 16’ 32 – Principaal 8′
  2 – Subbas           * 16’ 16 – Bourdon            * 16’ 33 – Roerfluit 8’
  3 – Violoncel      * * 16’ 17 – Prestant 8’ 34 – Viola di Gamba 8’
  4 – Quint             * 10 2/3 ’ 18 – Holpijp 8’ 35 – Vox Caelestis 8’
  5 – Openbas 8’ 19 – Fluit Harmoniek 8’ 36 – Prestant 4’
  6 – Gedekt            * 8’ 20 – Violon              * * 8’ 37 – Fluit Harmoniek 4’
  7- Violoncel       * * 8 21 – Octaaf 4’ 38 – Octaaf 2′
  8 – Open Fluit 4’ 22 – Fluit 4’ 39 – Mixtuur III
  9- Mixtuur III 23 – Nasard 2 2/3 ’ 40 – Sesquialter II
10 – Bombarde 16’ 24 – Doublet 2′ 41 – Echo Trompet 
8’
11 – Trombone 8’  25 – Terts 1 3/5 ’ 42 – Fagot Hobo 8’
12 – Klaroen 4’   26 – Mixtuur IV 43 – Man. II sub
13 – Ped. + Man. I 27 – Trompet 8’ 44 – Man. II super
14 – Ped. + Man. II 28 – Klaroen 4′ 45 – Tremulant
29 – Man. I super
30 – Man. I + II
31- Tremulant    ( vacant )

*  en  **  zijn  2 transmissie-registers.  Deze worden gebruikt op zowel manuaal  I  als het pedaal.

ROOD    =  TONGWERK

KNOPPEN IN DE LAT ONDER HET KLAVIER 

    SET      1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8     –  +                 PP – P – MF – F – FF – T – 0           AP    GC     TA                     SEQ-    SEQ+

2 klavieren 56 toetsen  ( C t/m g”’ )
Pedaal 30 toetsen       ( C t/m f ‘ )

De hoofdlades van de beide manualen en het pedaal zijn electropneumatisch kegellades
De Subbas / Bourdon  en de Violoncel / Violon en de Terts 1 3/5′  hebben een rein eleectrische tractuur.

Het pedaal van het Generaal Crescendo is in te schakelen via de knop GC en heeft 10 standen.De stand van dit Generaal Crescendopedaal en ook die van het zwelpedaal van Manuaal II wordt weergegeven in het display dat boven de registerschakelaars is geplaatst. Via ditzelfde display is ook te zien welke registerbank is ingesteld.

Zelf gekozen registraties zijn op te slaan in de Setzer via de knop SET. Via de  SEQ+  en de  SEQ-  kan door de geheugens van de Setzer worden gestapt ( Stepper ). Voor deze zelfde functie zijn ook 2 knoppen aan de zijkant van de speeltafel beschikbaar zodat een registrant deze dan eenvoudig kan bedienen.

Het Automatische Pedaal ( AP ) is door de organist zelf in te stellen voor pedaalregisters 2, 3, 6, 7 en 14. Hiervoor zijn 5 extra registerschakelaars links naast de manualen geplaatst. Bij bespelen van van Manuaal II wordt automatisch omgeschakeld naar deze instelling.

Via de knop TA  ( Tongwerken Af  ) worden de registers 10, 11, 12, 27, 28, 41 en 42 afgeschakeld.

Extra :  MIDI-IN  e n MIDI-OUT