2016 – VLEUTEN

Sint Willibrordus – Vleuten ( Ut. ) – 2014 / 2016

Het orgel is gebouwd door de orgelbouwer Vermeulen uit Alkmaar in 1962 en staat achterin de kerk opgesteld. De adviseur bij de bouw van dit instrument was dr. P.J. de Bruyn.

De vraag

Zoals de laatste jaren veelal gebruikelijk in de Katholieke kerken staat het kerkkoor ook in de St Willibrordus vooraan bij het priesterkoor. Het pijporgel op de koorzolder achterin de kerk werd daardoor steeds minder gebruikt. Dit terwijl het door Vermeulen gebouwde pijporgel juist bijzonder geschikt is voor koorbegeleiding. Het koor begeleiden dat vooraan in de kerk staat vanaf de speeltafel boven bleek erg onpraktisch. Een klein koororgel of een piano bij het koor heeft echter zo zijn beperkingen. Bij ons bedrijf kwam de vraag binnen of wij een goede en betaalbare oplossing kon bieden.

De moderne oplossing is digitaal

In 2014 is het pijporgel door ons voorzien van een digitale besturing voor de electro-pneumatische tractuur. De speeltafel op het koor werd gehandhaafd maar het binnenwerk is geheel vervangen door moderne digitale besturingstechniek. De verbinding van de speeltafel naar de pijpenkamer bestaat nu uit een simpel dun data-kabeltje.

Tweede speeltafel

Vooraan in de kerk is nu een tweede speeltafel geplaatst. Met deze nieuw toegevoegde speeltafel kan nu goed het koor worden begeleid want de organist zit nu vooraan dichtbij zijn koor. Deze tweede speeltafel is bovendien verplaatsbaar zodat voor de verschillende toepassingen steeds de juiste plek kan worden gekozen.
Op deze speeltafel beneden is ook een MIDI-IN– en MIDI-OUT-aansluiting geplaatst zodat ook op deze manier het orgel goed op de toekomst is voorbereid.

Extra: Sub-koppel en Setzers

Als extra is aan de registratie toegevoegd een sub-koppel vanaf het bovenklavier naar het onderklavier voor wat extra draagkracht. Ook toegevoegd zijn 8 Setzers ( registratie-geheugens ) zodat het registreren nu veel meer mogelijkheden heeft. De indicatie van de Setzers en ook van de vaste geheugens PP t/m T gaat via kleine LED-lampjes die vlak boven de tuimelregisters zijn geplaatst.

Bruikbaarheid

Met het verbeteren van de intonatie is het werk aan het pijporgel afgerond. Door alle werkzaamheden is het orgel nu weer uitstekend bruikbaar in de vieringen en bij uitvoeringen.

2016 Verdere werkzaamheden aan het orgel

De membranen in het orgel waren na ruim 50 jaar gebruik aan vervanging toe. Het versleten en uitgedroogde leer begon problemen op te leveren. In 2016 zijn alle bijna 900 membranen in beide orgelkamers vervangen.

 

 

Toekomst

Technisch is alles voorbereid op het pedaal om nog een Prestant 4′ toe te voegen. Hiermee kan, indien gewenst, het pedaal nog iets meer zelfstandigheid krijgen.

In sommige kerken staat het pijporgel nu werkeloos omdat de speeltafel boven een te groot obstakel is in het gebruik. Door gebruik te maken van een nieuwe digitale overbrenging tussen de speeltafel en de pijpenkamer is het goed mogelijk om een 2e speeltafel beneden te plaatsen. Het pijporgel wordt op deze manier weer volledig inzetbaar.

De ongewijzigde dispositie van het orgel:

PEDAAL MANUAAL I
MANUAAL II
1 – Subbas 16′   9 – Prestant 8′ 17 – Tolkaan 8′
2 – Basfluit 8′ 10 – Roerfluit 8′ 18 – Gedekt 8′
3 – Gedekt 8′ 11 – Octaaf 4′ 19 – Nachthoorn 4′
4 – Prestant    ** 4′ 12 – Superoctaaf 2′ 20 – Octaaf 2′
5 – Fluit 4′ 13 – Mixtuur III 21 – Quint 1′ 1/3
6 – Octaaf 2′ 14 – Cornet II 22 – Scherp IV’
7 – PED + I 15   Man. I + II 23 – Trompet 8′
8 – PED + II 16   Man. I + II sub 24 – Tremelo

** gereserveerd

Bedieningsknoppen onder de manualen :

  SET        1-2-3-4-5-6-7-8                      PP-P-MF-F-T-HR                 TA           AP

Manualen en pedaal :

2 manualen: C t/m g ’’’             ( 56 toetsen )
Pedaal: C t/m f ’               ( 30 toetsen )

De tractuur is electro-pneumatisch

EXTRA :  MIDI-IN  en  MIDI-OUT       ( Op de speeltafel beneden : Links onder de manualen  )

Oude dikke kabels niet meer nodig


De dikke stugge bundel met de vele verbindingskabels in de oude situatie

In de nieuwe opzet is voor de complete verbinding tussen de speeltafel en de pijpenkamer nu alleen nog maar een dun datakabeltje nodig. Dit is in de plaats gekomen van de dikke bundel stugge kabels met honderden aansluitdraadjes die voor de toepassing van de oude techniek allemaal nodig waren.