2013 – VOORHOUT

“KLEINE KERK” VOORHOUT ( ZH ) – 2013

Wat verscholen achter de grote St. Bartholomeuskerk ligt in het centrum van Voorhout de Kleine Kerk. Ooit was dit ‘het koor’ van deze grote RK-kerk. Nu doet het dienst als kerkgebouw voor de protestantse gemeente. Dit koor dateert uit de 11e eeuw. Het bijzondere kerkgebouw is nu een rijksmonument.

In deze “Kleine Kerk” in Voorhout werd in 1937 door Schaaffelt / Bik uit Leiden een pijporgel geplaatst. Pijpwerk van het oude orgel van Lohman / Knipscheer werd hierbij hergebruikt. Het instrument had één manuaal en de tractuur was electro-pneumatisch. In 1975 werd door orgelbouwer Will Boegem uit Amstelveen het orgel uitgebreid met een tweede klavier en een pedaal. In 1990 werd het kerkgebouw gerestaureerd en het orgel door Wil Boegem hersteld en aangepast. De speeltafel werd toen op het balkon achter in de kerk geplaatst.

Ondanks de grote opknapbeurt van 1990 en veelvuldig onderhoud liet de betrouwbaarheid zeer te wensen over. Waterschade door het lekkende dak in de orgelkamer zorgde voor extra problemen. Hierdoor functioneerde delen van de lades van het bovenklavier en pedaal slecht of helemaal niet meer. Verder bleek dat bij de latere toevoegingen niet steeds de vereiste kwaliteit was gehandhaafd.

MONARKE – PRÄLUDIUM  “speciaal”
( hybride orgel )

Het nieuwe orgel is een samenstelling van het bestaande pijporgeldeel en een digitaal Monarke-orgel van Johannus, type Präludium. Het is dus een vermenging ( = hybride ) van het klassieke pijporgel met een modern digitaal orgel met ‘Real Time Sampling’ . De geheel nieuw gemaakte, verplaatsbare, speeltafel staat nu vooraan beneden in de kerkruimte. Zo heeft de organist goed contact met alles wat er gebeurt in de kerkdiensten.
De afsluitbare speeltafel met 36 trekregisters en concaaf pedaal staat normaal tegenover het orgelfront. Voor speciale gelegenheden, zoals bijvoorbeeld een concert, kan de speeltafel op elke plek vooraan in de kerk worden geplaatst. De complete verbinding van de speeltafel naar de pijpenkamer wordt verzorgd door een dun en flexibel data-kabeltje.

HET PIJPORGELDEEL

Via het onderste manuaal , het Positief, kan het pijporgeldeel met de ‘echte’ pijporgelstemmen worden bespeeld. De tractuur van de lade is electro-pneumatisch.

HET DIGITAAL GESAMPLEDE DEEL

Het pijpwerk is aangevuld met digitale registers uit diezelfde traditie. Via het 2e en 3e manuaal en het pedaal klinkt het nieuwe Monarke-orgel. Dit virtuele orgel werkt met ‘Real Time Sampling’. Het 24.2-Multi Channel Audio System zorgt voor de natuurgetrouwe weergave van de gesamplede orgelpijpklanken. Zorgvuldige intonatie en het afregelen van het audio op de kerkruimte maakt de klankkleur van dit orgel uniek. Ook iedere digitale toon heeft hierdoor zijn eigen karakteristieke klankkleur, voorspraak en ligging. De klanken van de pijporgelstemmen en de digitaal gesamplede stemmen smelten perfect samen.

Het verkregen resultaat is een levendig, draagkrachtig, kleurrijk en flexibel klankbeeld. Dit orgel is in de eerste plaats zeer geschikt voor de begeleiding van de samenzang in de kerk. Behalve begeleiding van de samenzang kan nu ook een heel breed repertoire worden uitgevoerd.

De dispositie:

 

PEDAAL  POSITIEF  ** HOOFDWERK  ZWELWERK 
Subbas  16’’ Prestant 8′ Bourdon 16′ Gedekt 8’’
Prestant 8’’ Holpijp 8′ ‘ Prestant 8’’ Viola di Gamba 8’’
Gedekt 8’’ Prestant  4′ ‘ Roerfluit 8′ ‘ Vox Celeste 8’’
Bazuin   16’’ Fluit 4′ Octaaf  4’’ Octaaf 4′
Trompet 8′ Nasard  2 2/3 ‘ Open Fluit 4′ Koppelfluit 4’’
PED  +  POS   Prestant 2′ Quint  2 2/3 ‘’ Quintfluit 2 2/3 ‘
PED  +  HW
  Vox Humana 8′ Octaaf 2′ Woudfluit 2′
PED  +  ZW   Superkoppel POS Cornet III Terts 1 3/5 ‘
    Tremulant ’POS Mixtuur IV Kromhoorn 8′
        Trompet  8’’ Hobo 8′
        Tremulant HW Tremulant ZW
        HW  +  ZW       
        HW  +  POS      

* * Het Positief is het pijporgel-deel

Pedaal, Hoofdwerk, Zwelwerk is een Monarke- Preludium
Het 24.2 Audio-systeem voor de Monarke is is opgesteld in de pijpenkamer.

DIGITALE ORKESTSTEMMEN het ” Ultimate Voice Package” :

Chimes, Flute, Panflute, Tuba, Trumpet, Oboe, Clarinet, Gospel Organ 1,
Gospel Organ 2, Piano, Harp, Harpsichord, Strings
( Elke orkeststem heeft 2 alternatieven )

MIDI-IN en MIDI-OUT

EXTRA

Als extra zijn er verschillende digitale orkeststemmen op het orgel aangebracht. Dus behalve de orgelklanken kan ook o.a. een Panfluit, Strings, Klokkenspel, Piano of Gospelorgel tot klinken worden gebracht. Op deze wijze is het orgel dus voorbereid op de veranderende eisen die aan de muziek in de kerk worden gesteld.