2018 – ROTTERDAM

2018 restauratie orgel kapel Prinsekerk Rotterdam

Het orgel is gebouwd in 1934 door G. van Leeuwen uit Leiderdorp en het is nog compleet in de originele staat. Het instrument met 2 manualen heeft 9 sprekende stemmen. De tractuur van het orgel is electro-pneumatisch.
Het instrument staat vrij onzichtbaar opgesteld achter een ‘lattenfront’. De speeltafel staat vast opgesteld beneden in de kerkzaal.

2018 Groot herstel van het pijporgel

Het pijporgel van van Leeuwen in de de kapel van de Prinsekerk in Rotterdam is in 2018 door ons bedrijf geheel gereviseerd. Hierbij zijn geen wijzigingen aan het orgel aangebracht. Ondanks de vrij bescheiden dispositie voldoet het orgel prima in deze kapel.

Door achterstallig onderhoud was het functioneren behoorlijk twijfelachtig geworden. Eigenlijk was nog alleen de Prestant van het hoofdwerk nog enigszins bruikbaar. De beide manualen waren totaal versleten en ook waren de benamingen op de registerplaatjes waren nog nauwelijks herkenbaar. In deze toestand was gebruik van het instrument voor de begeleiding van de kerkdiensten en voor gebruik bij het koor eigenlijk ondoenlijk geworden.

Het elektrische binnenwerk in de speeltafel is geheel vervangen. De oude klavieren zijn vernieuwd en alle schakelfuncties zijn nieuw uitgevoerd. De speeltafel is hiervoor naar de werkplaats in Nieuw Vennep vervoerd waar alle aanpassingen zijn uitgevoerd.

Vernieuwde binnenwerk in de speeltafel

De herstelde speeltafel

De beschadigde verbindingskabels van de speeltafel naar de orgelkamer zijn vernieuwd. Alle circa 500 membranen moesten worden vervangen. De windlades en het pijpwerk zijn hersteld waar nodig en alle mechanieken zijn opnieuw afgesteld. Na wat aanpassingen aan de intonatie functioneert het orgel nu weer goed en zonder storingen.

 

 

De ongewijzigde dispositie van het orgel:

 

SPEELHULPEN MANUAAL  I MANUAAL  II  PEDAAL
1 Ped. + I 10 Prestant  8’ 13  Viola di Gamba  8’ 18  Subbas  16’
2 Ped. +II 11 Bourdon  8’ 14  Holpijp  8’  
3  Man.  I – II 12  Octaaf  4’ 15  Fl. Harmonique  4’  
4  Man.  I  super   16 Harm. Aetheria   III  
5 Man. II   super   17  Echo Trompet  8’  
6  Man.  I – II  super      
7  Man.  I   sub      
8  Man.  I – II  sub      
9 Tremelo      

 

Bedieningsknoppen onder de manualen :

           AP  O                                        P – MF – F – HR

Manualen en pedaal :

2 manualen: C t/m g ’’’             ( 56 toetsen )
Pedaal: C t/m f ’                        ( 30 toetsen )

Het complete orgel staat opgesteld achter zweldeuren die met een trede op de speeltafel zijn te bedienen.

De tractuur van het orgel is electro-pneumatisch