2017 – AMSTERDAM

2017 restauratie orgel ‘de Bron’ Amsterdam

Het instrument is gebouwd in 1939 door de Amsterdamse orgelbouwer Hendrik Spanjaard voor de Emmakerk in Amsterdam-Watergraafsmeer. Het kerkgebouw van de PKN draagt nu als naam “de Bron” en dit gebouw staat sinds 1997 op de monumentenlijst.
Het pijporgel heeft 2 manualen en een pedaal. Het totaal aantal stemmen is 23. De tractuur is electro-pneumatisch en de lades zijn uitgevoerd als kegellades. De speeltafel stond beneden in de kerkzaal vast opgesteld op een akoestisch niet erg gunstige plek.

2017 Groot herstel en aanpassingen

 

In de pijpenkamer is het mechaniek grondig aangepakt. Alle orgelmagneten en de membranen zijn vernieuwd. De oude bedrading in de pijpenkamer moest ook worden vervangen. De windlades zijn gerepareerd en de gehele windvoorziening is verbeterd. De pijpen zijn schoongemaakt en waar nodig hersteld. Van alle tongwerken zijn de tongen gereinigd, gepolijst en opnieuw afgesteld.

Bij verschillende registers moest de intonatie ook worden gecorrigeerd. De klank van het instrument is hierdoor nu weer veel meer echt een compleet geheel geworden.

In de bestaande speeltafel is een geheel nieuw digitaal binnenwerk geplaatst. De overbrenging van de speeltafel naar de pijpenkamer gaat vanaf nu geheel digitaal. De dikke stugge bundel met kabels met heel veel draadjes is hierdoor komen te vervallen. Een dun flexibel datakabeltje verzorgd nu de complete verbinding. Hierdoor is nu de mogelijkheid geboden om de speeltafel op elke gewenste plek in de kerkzaal te plaatsen. De speeltafel is hiervoor op een verrijdbare vlonder geplaatst. Nu kan deze bij b.v. de kerkdiensten vlak naast het liturgisch centrum geplaatst worden en bij een concert of uitvoering vooraan in het midden.

Als extra is in de speeltafel een uitgebreid Setzer-systeem geplaatst. Met deze digitale registratie-geheugens is de bediening stukken eenvoudiger geworden. Ook alle andere functies zoals koppels, tremulant, AP, zweltrede en GC-pedaal functioneren nu via de digitale techniek weer betrouwbaar. De pedaalverlichting is nieuw uitgevoerd met LED-strips zodat doorgebrande lampjes tot het verleden behoren. De registerbenamingen zijn gecorrigeerd naar de originele teksten van 1939.

Technisch functioneert dit orgel nu weer goed en betrouwbaar. Door de verplaatsbare speeltafel zijn de mogelijkheden beduidend ruimer geworden. Bovendien hoort de organist zijn instrument nu vele malen beter dan voorheen bij de oude akoestisch zeer ongunstige vaste opstelling van de speeltafel.

Via de nieuwe MIDI-aansluitingen op de speeltafel zijn veel interessante extra toepassingen vanaf nu mogelijk geworden.

De ongewijzigde dispositie van het orgel:

PEDAAL HOOFDWERK
ZWELWERK
1 – Subbas 16′ 8 – Bourdon 16′ 18 – Quintadena 8′
2 – Octaaf 8′ 9 – Prestant 8′ 19 – Holpijp 8′
3 – Violon 8′ 10 – Roerfluit 8′ 20 – Gamba 8′
4 – Cello 4′ 11 – Octaaf 4′ 21 – Salicionaal 8′
5 – Bazuin 16′ 12 – Gemshoorn 4′ 22 – Celeste 8′
6 – PED + I 13 – Quint 2 2/3 ‘ 23 – Fluit 4′
7 – PED + II 14 – Octaaf 2′ 24 – Woudfluit 2′
15 – Mixtuur III-IV 25 – Quint 1 1/3 ‘
16 – Trompet 8′ 26 – Hobo 8′
17 – Man I + II 27- Tremulant

Nieuwe bedieningsknoppen onder de manualen:

  SET        1-2-3-4-5-6-7-8     – +              PP-P-MF-F-FF-T-0 – TA              AP           GC

Manualen en pedaal:

2 manualen: C t/m g ’’’             ( 56 toetsen )
Pedaal: C t/m f ’               ( 30 toetsen )

De tractuur is electro-pneumatisch

EXTRA 2017:

  • SETZER-SYSTEEM met 199 banken met steeds 8 posities  ( =  1592 geheugens  )
  • MIDI-IN en MIDI-OUT

Oude dikke kabels niet meer nodig


De dikke stugge bundel met de vele verbindingskabels zoals in de oude situatie

In de nieuwe opzet is voor de complete verbinding tussen de speeltafel en de pijpenkamer nu alleen nog maar een dun datakabeltje nodig. Dit is in de plaats gekomen van de dikke bundel stugge kabels met honderden aansluitdraadjes die voor de toepassing van de oude techniek allemaal nodig waren.