2012 WILNIS

2012 restauratie orgel NH-kerk in Wilnis

Het orgel is in 1926 gebouwd door orgelbouwer J. de Koff en Zoon uit Utrecht. Het instrument werd opgebouwd achter het prachtige front van het oude orgel van Moreau ( 1760 ). De tractuur was zoals toen gebruikelijk geheel pneumatisch uitgevoerd.
In 1964 is de Mixtuur op Manuaal I aan het orgel toegevoegd. Flentrop Orgelbouw heeft in 1989 op een aparte lade de Cornet IV  bijgeplaatst.

De pneumatische tractuur uit 1926 begon behoorlijk wat slijtageverschijnselen te vertonen. Het inwendige van de speeltafel was na ruim 85 jaar dienst aan zijn natuurlijke einde gekomen. Het orgel was in voorgaande jaren wat provisorisch hersteld en vertoonde allerlei rare kuren. Deze onzekere werking is voor elke organist natuurlijk hét grote schrikbeeld.

Restauratie

In 2012 is door Fa. S. de Wit & Zn. uit  Nieuw Vennep  de oude tractuur gewijzigd in een electro-pneumatische tractuur. De dispositie van het orgel is uitgebreid met een Trompet 8′ en een Gedekt 8‘ op het pedaal. Verder is de Cornet IV is nu zo gewijzigd dat deze op beide manualen zelfstandig te gebruiken is.

In de speeltafel is een geheel nieuwe digitaal uitgevoerde schakeling geplaatst. De pneumatiek voor de lades is vervangen door het electro-pneumatische systeem. Alle oude storingsgevoelige pneumatiek in de speeltafel en naar de lades toe is hiermee komen te vervallen.

Alle koppels en al de andere functies werken dankzij deze ingreep weer perfect. Alle lades en het pijpwerk zijn volledig hersteld. De intonatie is zodanig aangepakt dat het instrument nu weer klinkt als een geheel. Ook door de uitbreidingen en de aanpassingen is het orgel ook in de gebruikswaarde weer toegenomen.

Met deze grote revisie is het gebruik van het orgel weer voor jaren gegarandeerd.

De beide klavieren en het pedaal van de speeltafel zijn opnieuw gebruikt. Hiervoor moesten ze wel eerst volledig hersteld worden.  De registerschakelaars zijn geheel nieuw en ook aangepast aan de nieuwe dispositie. Door toevoeging van de MIDI-aansluiting op de speeltafel is het orgel ook klaar voor de toekomst.

De nieuwe dispositie vanaf 2012:

PEDAAL MANUAAL  I MANUAAL  II
1 Subbas 16’  7 Prestant 8’ 18 Holpijp 8’
2 Gedekt 8’  8 Roerfluit 8’ 19 Salicionaal 8’
3 Octaaf 4’   **
 9 Octaaf 4’ 20 Fluit Harmoniek 4’
4 Trompet 8’ 10 Woudfluit 2’ 21 Quint 2 2/3’
5 Ped + I 11 Cornet IV 22 Cornet IV
6 Ped + II 12 Mixtuur III-IV 23 Tremulant
13 Trompet 8’
14 Superkoppel  M. I
15 MAN. I + II
16 MAN. I + II sub
17 MAN. I + II super

**   gerserveerd

Manualen : 2 x 4 1/2 octaven  ( 54 toetsen C t/m f”’ )
Pedaal : 27 toetsen  ( C t/m d )

Het tractuur van het pijporgel is electro-pneumatisch

Speelhulpen:
Vaste Combinaties : PP – P-  MF –  F – T –  HR

EXTRA :    MIDI-IN  en  MIDI-OUT

 

 

OPMERKING OVER HET WIJZIGINGEN VAN DE TRACTUUR:

Natuurlijk is niet bij elk pijporgel verandering van de pneumatische tractuur nodig ( of gewenst ). Per orgel kunnen wij dan ook steeds, na onderzoek terplekke, hiervoor het best passende advies uitbrengen.