juni 2020 Ter Aar

juni 2020 Ter Aar

Juni 2020: De beide manualen van het orgel in de NH kerk van Ter Aar ( ZH ) zijn vernieuwd.

Het pijporgel is gebouwd in 1960 door orgelbouwer de Graaf uit Amsterdam. Er werd een nieuw instrument met een mechanische tractuur in de bestaande kas van Vermeulen uit 1912 geplaats. In 1990 is het pijporgel door onze firma aangepast en verbeterd tijdens een grote restauratie. Ook de intonatie werd op belangrijke punten aangepast aan het gebruik in deze kerkruimte. In 1989 is er door onze firma  wat gewijzigd aan de dispositie waarbij o.a. een Bazuin 16′ bijgeplaatst werd op het pedaal.
Het instrument heeft 2 manaulen en een pedaal en telt nu totaal 20 stemmen.