JANUARI 2018: UPDATES FIRMWARE JOHANNUS LiVE

JANUARI 2018: UPDATES FIRMWARE JOHANNUS LiVE

Johannus heeft nieuwe versies voor de firmware voor zowel de LiVE 2 T als de LiVE III uitgebracht. Voor de LiVE III is dit V 3.22 en voor de LiVE 2 T is dit V 1.05. De updates zijn te vinden op de speciale website update.johannus.com

De huidige versie van de firmware in het orgel staat vermeld  in het menu van het orgel. Kijk hiervoor bij  System Settings > Version > Actual version.  Een update is alleen nodig als de versie van de firmware in het orgel ouder is dan die op de website vermeld staat.

Uitvoeren van de update is vrij simpel te doen. Dit gaat door het bestandje met de update  “jho.uc3” te downloaden vanaf de website en dit te kopiëren naar een USB-stick en deze dan in te pluggen in het orgel. Dan in het menu via System Settings > Version > Update Organ selecteren en dit dan via ENTER bevestigen. De update wordt dan in enkele secondes uitgevoerd en het systeem wordt  even opnieuw opgestart. Hiermee blijft het orgel ‘up to date’  zodat het steeds optimaal functioneert.

Natuurlijk zijn wij ook bereid om al onze klanten hierbij hulp te bieden of de update ter plekke uit te voeren.