Rehoboth kerk te Yerseke   -   2010

Het pijporgel in de Rehoboth-kerk te Yerseke is gebouwd door orgelbouwer B. Pels aan het einde van de jaren vijftig. Het werd geplaatst in de kapel van een ziekenhuis.  In 1994 is het orgel overgeplaatst naar Yerseke. De tractuur van het orgel is rein-electrisch. Het instrument heeft 7 grondstemmen. Door het hier, in dit pijporgel, toegepaste unit-systeem heeft dit compacte instrument toch een zeer ruime en goed bruikbare dispositie.

Reden voor de restauratie

Door slijtage en wat achterstallig onderhoud was het totale functioneren van het orgel een probleem geworden. Als gevolg van enkele minder ter zake kundige reparaties in het schakelsysteem waren verschillende functies uitgevallen of werkten slecht. De elektrische schakeling van het unit-systeem in de speeltafel bleek niet meer betrouwbaar hersteld te kunnen worden. Er was ook vervelende doorspraak in sommige delen van het instrument. De magneten die de klepjes onder de pijpen bedienen bleken qua constructie niet geheel optimaal.

Bovendien waren er, in de loop der tijd, enkele toevoegingen aan het orgel gedaan die kwalitatief ver achterbleven bij de rest van het materiaal. Zo kon niemand zich meer herinneren of bijvoorbeeld de Celeste ooit echt goed gesproken had.

Restauratie en vernieuwing

In 2010 is door onze firma een algehele renovatie van het pijporgel uitgevoerd.  Hiervoor is het gehele orgel naar onze werkplaats in Nieuw Vennep getransporteerd. Bovendien is de mogelijkheid aangegrepen om het instrument nog wat uit te breiden.  De techniek in de speeltafel is compleet vervangen. Het complete orgel is in z'n geheel iets verplaatst zodat het pijpwerk nu beter bereikbaar is tijdens het stemmen.

Vanuit praktisch ( maar natuurlijk ook vanuit historisch ) oogpunt is de bestaande speeltafel inclusief de manualen en het pedaalklavier hergebruikt. De oude gammel geworden registerschakelaarsmoesten allemaal worden vernieuwd. Bovendien zijn de registers nu op een veel meer logische wijze gerangschikt. De bediening naar de functies van de registers, koppels, toetsen en ook de speelhulpen is nu geheel in nieuwe digitale techniek uitgevoerd. Deze compacte digitale techniek heeft zich als zeer betrouwbaar bewezen.

De lekken in de lades die de lastige doorspraak veroorzaakten, zijn gerepareerd.  Alle z.g. zuigkern-magneten, die direct onder de pijpen zitten, zijn inwendig zodanig gemodificeerd dat ze nu weer perfect functioneren. Ook is de 380V / 15V gelijkstroomvoeding voor deze magneten weer in gebruik genomen i.p.v. de provisorische opgestelde voeding. Beschadigde pijpen zijn waar nodig was hersteld en de windvoorziening verbeterd. De balans van de klank van het orgel is, door een grondige her intonatie, nu weer perfect.

Als uitbreiding is op het pedaal nu ook de Trompet 8' als zelfstandige stem geplaatst. Ook op het pedaal zijn koppels naar beide klavieren geplaatst. Verder is op manuaal I een Bourdon 16' en een klavierkoppel geplaatst. Op manuaal II is als extra de Nasard 2 2/3 ' gekomen.
Bovendien is, met het oog op de toekomst,  het orgel ook uitgebreid met MIDI-IN en MIDI-OUT aansluitingen. De aansluitingen hiervoor zitten netjes weggewerkt onder de klavieren.

Na deze grondige restauratie en uitbreiding werkt het orgel weer perfect en betrouwbaar. De klank is, dankzij de herintonatie, veel evenwichtiger geworden. De begeleiding van de samenzang, de belangrijkste taak van dit orgel, is zo weer goed verzorgd.

De dispositie na 2010

PEDAAL

MANUAAL I

MANUAAL II

1-Subbas

16’'

 8-Bourdon       *

16'’

18-Gedekt

8'’

2-Octaafbas

8'’

 9-Prestant

8’'

19-Salicionaal   

8'’ 

3-Gedekt

8’'

10-Holpijp

8’'

20-Celeste

8’'

4-Koraalbas     

4'’

11-Prestant     

4'’

21-Prestant

4'’

5-Trompet     *

8’'

12-Fluit       

4’'

22-Fluit

4’'

6-Ped. +  I      *

 

13-Quint

2/3

23-Nasard      *   

2 /3

7-Ped. +  II     *

 

14-Octaaf     

2’'

24-Woudfluit

2'’

 

 

15-Mixtuur

3 st.

25-Quintfluit

1 1/3’'

 

 

16-Trompet      

8'’

26-Sesquialter

2 st.

 

 

17-Man.  I + II    *

 

27-Tremulant

 

*  nieuw bijgeplaatst
  

Manualen 2  x  4 ½ octaaf   (C t/m g ''')
Pedaal 30 toetsen  (C t/m f )
Tractuur is rein electrisch   ( unit-systeem )
Systeem is unitsysteem via digitale 'black box' ( zie onderste foto rechts ) 
27 registers te bedienen via tuimelschakelaars ( zie middelste foto rechts ) 
25  frontpijpen  (Prestant)

Het pijporgel heeft 7 grondstemmen :

1  -  Subbas / Holpijp    16'  t/m  2'    
2  -  Prestant                 8'  t/m  2' 
3  -  Salicionaal              vanaf  4' 
        
4  -  Celeste                   vanaf  4'          
5  -  Mixtuur 3 st.        
6  -  Trompet  8’               
7  -  Sesquialter 2 st.  ( diskant vanf c' )   

Extra : MIDI-IN  
en  MIDI-OUT