Opperdoes ( NH )      Gereformeerde Kerk          -     2011

 Het orgelfront met rechts ernaast, net zichtbaar, de speeltafel met het vernieuwde binnrenwerk

Het orgel in de Gereformeerde kerk van Opperdoes is gebouwd door Bernard Pels & Zn. uit Alkmaar. Het werd geplaatst in 1950 en kreeg Opus-nummer 254. Het instrument kreeg 14 sprekende registers verdeeld over 2 manualen en het pedaal.

Restauratie  2011

De tractuur van het orgel
begon de laatste jaren voor de restauratie behoorlijk wat slijtageverschijnselen te vertonen. Het inwendige van de speeltafel was na ruim 60 jaar intensief gebruik niet meer betrouwbaar te herstellen. De bedrading in de pijpenkamer van het orgel was beschadigd en in voorgaande jaren provisorisch hersteld. Dit alles veroorzaakte allerlei nare storingen.
De grote balgen maakte steeds meer lawaai en de zweldeuren konden niet meer bewegen.
Zo'n onzekere werking is voor elke organist het grote schrikbeeld. Er moest dus iets gebeuren.


In 2011 heeft  Fa. S. de Wit & Zn. uit Nieuw Vennep de goede werking van het orgel volledig hersteld en verbeterd. In de speeltafel is nu een geheel nieuwe digitaal uitgevoerde schakeling geplaatst. De oude bedrading in de pijpenkamer van het instrument is geheel vervangen. Alle koppels en al de andere functies werken dankzij deze ingreep weer perfect. De grote balg voor de windvoorziening is hersteld. Alle balgjes voor de bediening van de zwelkastdeuren zijn voorzien van nieuw balgdoek.
De intonatie van het orgel is niet gewijzigd. Wel zijn alle vervuilde pijpen schoongemaakt en waar nodig weer correct sprekend gemaakt. Op deze manier is het gebruik van het orgel zo weer voor vele jaren gegarandeerd.


MIDI

Door toevoeging van de MIDI-aansluiting op de speeltafel is het orgel ook klaar voor de toekomst.

 

De dispositie 2011:

 

PEDAAL MANUAAL I MANUAAL II ( zwel)
1- Subbas 16'  7- Quintadena 16' 14- Baarpijp 8'
2- Octaafbas 8'  8- Prestant 8' 15- Viola di Gamba 8'
3- Gedektbas 8'  9- Bourdon 8' 16- Roerfluit 4'
4- Koraalbas 4' 10- Octaaf 4' 17- Prestant 2'
5- Ped. + Man. I 11- Mixtuur  III-IV 18- Scherp  II-III
6- Ped. + Man. II 12- Sesquiltera  II 19- Echo Trompet 8'
  13- Man. I + II

20- Tremulant

Manualen : 2 x 4 1/2 octaven  ( 56 toetsen C t/m g''' )
Pedaal : 30 toetsen  ( C t/m f )

Speelhulpen:

Vaste Combinaties : P - MF -  F - HR
Automatisch pedaal   AP .    Bij bespelen van het bovenklavier worden de registers 2, 4 en 5 automatisch afgeschakeld.
Zweltrede voor Manuaal II


De tractuur van het pijporgel is electro-pneumatisch

EXTRA :  MIDI-IN  en  MIDI-OUT