NH-KERK in WILNIS       -      2012

Het orgel is in 1926 gebouwd door orgelbouwer J. de Koff en Zoon uit Utrecht. Het instrument is opgebouwd achter het prachtige front van het oude orgel van Moreau uit 1760 dat verder verloren is gegeaan. De tractuur was zoals toen gebruikelijk geheel pneumatisch uitgevoerd. In 1964 is de Mixtuur op Manuaal I aan het orgel toegevoegd. Flentrop Orgelbouw heeft in 1989 op een aparte lade de Cornet IV bijgeplaatst.

De oude geheel pneumatische tractuur uit 1926 begon behoorlijk wat slijtageverschijnselen te vertonen. Het inwendige van de speeltafel was na ruim 85 jaar dienst aan zijn natuurlijke einde gekomen. Het orgel was in voorgaande jaren wat provisorisch hersteld en vertoonde allerlei lastige kuren. Deze onzekere werking is voor elke organist het grote schrikbeeld.

Restauratie

In 2012 is door Fa. S. de Wit & Zn. uit Nieuw Vennep de oude tractuur gewijzigd in een electro-pneumatische tractuur. De dispositie is verder uitgebreid met een Trompet 8' en een Gedekt 8‘ op het pedaal. De Cornet IV is nu zo gewijzigd dat deze op beide manualen is te bespelen.
In de speeltafel is een geheel nieuwe digitaal uitgevoerde schakeling geplaatst. De pneumatiek voor de lades is vervangen door het electro-pneumatische systeem. Alle oude storingsgevoelige pneumatiek in de speeltafel en naar de lades toe is hiermee komen te vervallen. Alle koppels en al de andere functies werken dankzij deze ingreep weer perfect. Alle lades en het pijpwerk zijn volledig hersteld. De intonatie is zodanig aangepakt dat het instrument nu weer klinkt als een geheel. Ook door de uitbreidingen is het orgel ook in de gebruikswaarde weer toegenomen.

De beide klavieren en het pedaal van de speeltafel zijn opnieuw gebruikt. Hiervoor moesten ze wel eerst volledig hersteld worden. De registerschakelaars zijn geheel nieuw en ook aangepast aan de nieuwe dispositie. Door toevoeging van de MIDI-aansluiting op de speeltafel is het orgel ook klaar voor de toekomst. Met deze grote revisie is het gebruik van het orgel weer voor jaren gegarandeerd.

De dispositie vanaf 2012:

PEDAAL MANUAAL I MANUAAL II
Subbas 16' Prestant 8’ Holpijp 8’
Gedekt           * 8’ Roerfluit 8’ Salicionaal 8’
Octaaf ( geres.) 4’ Octaaf 4’ Fluit Harmoniek 4’
Trompet        * 8’ Woudfluit 2’ Quint 2 2/3
Ped + I   Cornet         *  IV Cornet IV
Ped + II   Mixtuur III-IV Tremulant  
    Trompet 8’    
    Man. I         * super    
    Man. I + II      
    Man. I + II   * sub    
    Man. I + II super    

* Nieuw bijgeplaatst

Manualen : 2 x 4 1/2 octaven ( 54 toetsen C t/m f''' )
Pedaal : 27 toetsen ( C t/m d )
Het tractuur van het pijporgel is electro-pneumatisch
Vaste Combinaties : PP - P- MF - F - T - HR

EXTRA : MIDI-IN en MIDI-OUT


OPMERKING OVER HET WIJZIGINGEN VAN DE TRACTUUR

Natuurlijk is niet bij elk pijporgel verandering van de pneumatische tractuur nodig ( of gewenst ).
Per orgel kunnen wij dan ook steeds, na onderzoek terplekke, hiervoor het best passende advies uitbrengen.
Zie ook de informatie bij   RESTAURATIES