N.H. KERK TE VENHUIZEN   -   2006

De NH-Kerk te Venhuizen had op 2 november 2003 te kampen met een grote brand. Het dak van de kerk ging compleet verloren en ook een het grootste deel van het interieur. Ook het pijporgel uit 1856 van van Dam & Zoon ging bij deze brand geheel verloren. In 1975 was dit instrument nog gerestaureerd door Flentrop Orgelbouw uit Zaandam.

In de jaren daarna is de kerk weer fantastisch opgeknapt. Een nieuw dak werd geplaatst. Het inwendige van de kerk werd geheel vernieuwd. Het nieuwe interieur van de kerk is sober maar stijlvol geworden. In de laatste fase van al deze werkzaamheden werd uitgekeken naar een goede vervanger voor het verloren gegane pijporgel. Overname van een orgel uit Deventer mislukte. Via onze firma werd uiteindelijk een mooi en passend instrument gevonden. 

Dit orgel uit 1994 is destijds gebouwd door Pels en van Leeuwen Orgelbouw voor de heer Klaas Middelkoop.  Het stond opgesteld in zijn privé-concertzaal achter zijn huis in Aalsmeerderbrug.  Adviseur en ontwerper van het orgel was ir. Hendrik Kooiker. 
Jannie Middelkoop heeft het orgel, na het overlijden van haar man Klaas,  geschonken aan de kerk in Venhuizen. Dit pijporgel heeft 23 registers verdeeld over 3 klavieren en pedaal. Verder is er nog een klokkenspel met een omvang van 2 octaven te bespelen vanaf het récit.

De vormgeving met het asymmetrische front was aangepast aan de ruimte waarvoor het orgel was gebouwd. In het front waren 2 molenwieken verwerkt als symbool van het door Klaas Middelkoop opgebouwde bedrijf. Deze wieken zijn komen te vervallen bij de herplaatsing. Verder is dit wel zeer speciale front is ongewijzigd gebleven.

De dispositie

 PEDAAL 

 HOOFDWERK 

 POSITIEF 

RÉCIT

Subbas 

16'

Prestant 

8'

Holpijp

8'

Flute Travers 

8'

Bourdon '

8

Roerfluit 

8'

Quintadeen

8'

Gamba

8'

Fagot 

16'

Octaaf 

4'

Salicionaal

8'

Voix Celeste 

8'

.

 

Open Fluit 

4'

Fluit 

4'

Gemshoorn 

4'

PED + I

 

Quint 

2 2/3'

Nasard

2 2/3'

Trompet 

8'

PED + II

 

Octaaf 

2'

Woudfluit 

2'

Klokkenspel  (c' - c''')

 

PED + III

 

Terts 

1 3/5'

Mixtuur 

3-4 st.

Tremelooklokkenspel

 

.

 

Tremulant 

 

Hobo

8'

.

 

.

 

Man I + II

 

Tremulant 

 

.

 

.

 

Man I + III

 

Man II + III

 

.

 

.

 

.

 

Man II -16'

 

.

 

Zwelkast met trede voor Manuaal II
Zwelkast met trede voor Manuaal III
64 vrije register-geheugens
Kast is uitgevoerd in blank Essenhout.

Het instrument heeft voor de toetsen van de manualen en het pedaal een mechanische tractuur. Voor de registers is gekozen voor een elektrische bediening van de slepen. Zo kan nu ook eenvoudig gebruik worden gemaakt van een 'Setzersysteem' met 64 verschillende registratie-geheugens.Ons bedrijf heeft de overplaatsing van dit instrument volledig verzorgd. Aanpassing wat betreft de opstelling en ook de intonatie is in goede samenwerking met de adviseur Ir. Hendrik Kooiker uitgevoerd.

Het klankbeeld van het orgel sluit nu goed aan bij de Nederlandse traditie van het laatste kwart van de 19e eeuw. De prachtige akoestiek in deze kerk geeft het instrument nog extra allure.

In de oude situatie stond het orgel opgesteld met de speeltafel op de grond. In de kerk is het orgel nu op het balkon geplaatst. Het hoofdwerk staat weer direct boven de speeltafel. De pijpenkamers voor positief en het recit bevinden zich in de ruimte achter de achterwand. Via de zweldeuren komt het geluid van het zwelwerk en recit nu in de kerkruimte.

"Oplevering van het orgel was volgens de planning in een feestelijke kerkdienst 's morgens  1 oktober 2006."Door de kerk was Ir. Hendrik Kooiker, bij de werkzaamheden aan het orgel in 2006, aangesteld als adviseur.

Herplaatsing, opstelling, aanpassing en alle intonatiewerkzaamheden zijn door Fa. S. de Wit & Zn. te Nieuw Vennep uitgevoerd.