HHK in Melissant  
Restauratie orgel 2002

Het orgel is in de jaren 50 van de vorige eeuw gebouwd door "Melodia Orgelfabriek" van orgelbouwer C. Verweijs uit Amsterdam.. Het pijporgel had 2 klavieren en een pedaal en het had 12 zelfstandige registers. De tractuur was electro-pneumatisch met een z.g. kegellade. Het instrument is geplaatst op het balkon achter in de kerk.

De oorspronkelijke dispositie: 

 PEDAAL

 MANUAAL I

 MANUAAL II

 Subbas 

16'

 Prestant 

8'

 Holpijp

8'

 Pedaal + I       

 

 Roerfluit 

8'

 Salicionaal 

8'

 Pedaal + II

 

 Octaaf 

4'

 Prestant 

4'

   

 Fluit 

2'

 Fluit 

4'
   

 Scherp 

III

 Sesquialter

II

   

 Trompet 

8'

 Tremulant

 
   

 Manuaal I + II

     

 

Het functioneren van het orgel werd, in de loop der jaren, door allerlei omstandigheden steeds moeizamer. De elektrische voorzieningen functioneerden niet meer zoals gewenst en scheurtjes in de lades zorgden voor vervelende doorspraak. Qua intonatie en registratie waren er ook enkele wensen vanuit de kerk.


2002

Dit orgel is door ons volledig hersteld en uitgebreid. Deze restauratie werd in mei 2002 afgerond. Dit orgel is door ons volledig hersteld en uitgebreid. Deze restauratie werd in mei 2002 afgerond. De elekrische tractuur is gedeeltelijk vervangen en verder geheel nagezien en afgeregeld. Alle membranen zijn vervangen. De windlades zijn hersteld. De scheurtjes die voor de doorspraak zorgden werden dichtgemaakt door er een "veer" in te lijmen. Het instrument functioneert  zo, qua mechaniek, weer optimaal.

Het pijpwerk is geheel hersteld. Het hele orgel is compleet opnieuw geïntoneerd. De speeltafel is qua uiterlijk aangepast en is nu in licht eiken uitgevoerd. Het koppelsysteem in de speeltafel is compleet nieuw opgezet. Er is een nieuw voedingsapparaat voor de gelijkspanning geplaatst. Er zijn nieuwe klavieren en nieuwe registerschakelaars in de speeltafel toegepast. Ook werd de orgelbank vervangen.

Uitbreiding

Er zijn 2 extra stemmen toegevoegd. De Quint 2 2/3' op Manuaal I en de Gedekt 8' op het Pedaal. e Scherp van manuaal I is vervangen door een echte Mixtuur 3 sterk. Op Manuaal I werd een tremulant geplaatst. Tevens toegevoegd zijn superkoppels voor klavier en pedaal en een sub-koppel voor het klavier. Deze nieuwe dispositie, met nu 14 sprekende stemmen en de toegevoegde koppels, geeft veel ruimere mogelijkheden in het gebruik. De intonatie van het orgel hebben wij aangepast aan de kerkruimte. Bij begeleiding van de gemeentezang, de belangrijkste taak van het orgel, is nu de draagkracht veel beter gewaarborgd.


De dispositie na 2002 :

 PEDAAL

 MANUAAL  I

 MANUAAL II

 Subbas 

16'

 Prestant 

8'

 Holpijp 

8'

 Gedekt

8' 

 Roerfluit

8'

 Salicionaal 

8'

 Pedaal + I

 

 Octaaf 

4'

 Prestant 

4'

 Pedaal + I

 super

 Quint

 2 2/3 '

 Fluit 

2'

 Pedaal + II

 

 Fluit 

2'

 Sesquialter

II

 

 

 Mixtuur 

III

 Tremulant

 
   

 Trompet 

8'

   
   

 Man. I

super

   
   

 Man. I + II

     
   

 Man. I + II 

sub

   
   

 Man  I + II 

super

   
   

 Tremulant

     
           

Klavieren 2 x 56 toetsen (C t/m g ''')
Pedaal 30 toetsen (C t/m f ''')
2 kegellades voor de klavieren.
Tractuur is elektropneumatisch
Pedaal heeft een aparte lade met een rein elektrische tractuur


Windmotor geluidsniveau te hoog

Een ander vervelend probleem was het veel te hoge geluidsniveau van de windmotor. Om dit terug te dringen hebben we een z.g. "faseomvormer" geplaats bij de windmachine. Hierdoor is de overlast van het geluid van de windmachine op een niveau gebracht zodanig dat hiervan in de kerkruimte geen enkele hinder meer van wordt ondervonden. Het resultaat van deze ingreep is een zeer rustig functionerende windvoorziening. Na de periode waarin het orgel noodgedwongen moest zwijgen is het nu weer goed inzetbaar. De begeleiding van de gemeentezang is, dankzij de restauratie van 2002, weer geheel adequaat.